دوره های آموزش

سنتور

سایت رسمی سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

این دوره ها برای هنرجویانی که می‌خواهند از ابتدا اُصول نوازندگی صحیح سنتور را یاد بگیرند طراحی شده است. هنرجویان از مقدماتی
ترین نکات موسیقی مثل : تاریخچه‌ی موسیقی، تاریخچه‌ی پیدایش زبان موسیقی، آشنایی کامل با الفبای موسیقی، خواندن و نوشتن
الفبای موسیقی، قسمت‌های مختلف سنتور، قسمت‌های مختلف مضراب، شیوه‌ی صحیح دست گرفتن و ضربه زدن مضراب(اِکول)، شیوه‌ی صحیح
نشستن پشت ساز(پاسچِر)، جایگاه نت‌های روی سنتور و همچنین نکات تخصصی تر مثل: آشنایی با دیرندها(کشش)، آشنایی با شمارش
دیرندها، اُصول ضرب پا، شروع کتاب شیوه‌ی سنتور نوازی، تمرینات سنتور، فراگیری درس‌های کتاب شیوه‌ی سنتور نوازی، تمرین آهنگ
های سنتی و محلی ایرانی، آموزش همنوازی و اُصول همنوازی، تمرین‌های پارلاتی و … را فرا می‌گیرند در انتهای این دوره
هنرجویان و نکات کلیدی و مهمی را فرا می‎گیرند که برایشان بسیار شیرین و لذت بخش می‌باشد.