سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

مزرع سبز فلک,آموزش مزرع سبز فلک با سنتور,آموزش مجازی سنتور,سامان ضرابی

آموزش تصنیف مزرع سبز فلک با سنتور تنظیم سامان ضرابی

درس 100-مزرع سبز فلک
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید

https://www.samanzarrabi.com/fa/productview/118درس 100 مزرع سبز فلک