سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

سنتور,آموزش سنتور,آموزش مقدماتی سنتور

آموزش سنتور

درس 1
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
ویدئو رایگان است
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید

آموزش مقدماتی سنتورhttps://www.samanzarrabi.com/fa/productview/14