سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

گلنسا,آموزش سنتور,آموزش مجازی سنتور,ترانه محلی,سامان ضرابی

آموزش قطعه گلنسا با سنتور تنظیم سامان ضرابی

درس 18- گلنسا
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید