سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

آموزش ترانه ترکی الما,آموزش ترانه ترکی,آموزش سنتور

آموزش ترانه ترکی الما با سنتورتنظیم سامان ضرابی

درس 25 -الما
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید

https://www.samanzarrabi.com/fa/productview/40درس 25 ترانه ترکی الما