سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

ترانه شمالی,آموزش سنتور,آموزش مجازی سنتور,آموزش موسیقی,ترانه محلی با سنتور

آموزش ترانه شمالی با سنتور تنظیم سامان ضرابی

درس 37 - ترانه شمالی
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید

https://www.samanzarrabi.com/fa/productview/54درس 37 ترانه شمالی