سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

آهوی دشت,آموزش ترانه آهوی دشت,آموزش مجازی سنتور,سامان ضرابی

آموزش ترانه آهوی دشت با سنتور تنظیم سامان ضرابی

درس 76 -آهوی دشت
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید