سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

آموزش ترانه شیرازی با سنتور,آموزش سنتور,آموزش مجازی سنتور,ترانه محلی با سنتور

آموزش ترانه شیرازی با سنتور تنظیم سامان ضرابی

درس 77 -ترانه شیرازی
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید

https://www.samanzarrabi.com/fa/productview/95درس 77 ترانه شیرازی