سامان ضرابی نوازنده و مدرس سنتور | آموزش سنتور

عزیز بیرجندی ,عزیز بشین کنارم,آموزش ترانه عزیز با سنتور,سامان ضرابی,آهنگ بیرجندی

آموزش ترانه عزیز با سنتور تنظیم سامان ضرابی

درس 78 -عزیز بیرجندی
نحوه اجرای درس
اجرای درس توسط استاد ضرابی
هزینه دریافت آموزش کامل : 1000000 ريال
پس از خرید ویدئو لینک دانلود فایلهای مرتبط باز میشود
دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید